Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

Triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 kể từ ngày 01/01/2023

 • 13/01/2023
 • Triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 kể từ ngày 01/01/2023

   

   

  Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

  Theo đó, kể từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/lít; dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít.

  Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực thi hành. Đồng thời, không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực đến hết 31/12/2023.

  Từ ngày 01/01/ 2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

   Bài viết liên quan

  Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.