24/05/2018

Năng lực nhân sự

Đội ngũ cán bộ chủ chốt giữ vị trí quản lý trong PCL đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Thế mạnh […]
24/05/2018

Mô hình tổ chức

Đứng đầu Công ty là Tổng Giám đốc, trực tiếp quản lý Tài chính Kế toán. Bên dưới là 2 Phó Tổng Giám đốc phụ trách […]
24/05/2018

Tầm nhìn & sứ mệnh

Đến năm 2023, PCL đứng trong Top 5 các công ty logistics hàng đầu của Việt Nam bằng cách thiết kế các giải pháp logistics sáng […]