Tầm nhìn & sứ mệnh

Đến năm 2023, PCL đứng trong Top 5 các công ty logistics hàng đầu của Việt Nam bằng cách thiết kế các giải pháp logistics sáng tạo cho khách hàng từ những kinh nghiệm thực tế, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Comments are closed.