Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

Buổi làm việc cục Hải quan Bình Dương xây dựng cải cách về chuyển đổi số tại Tỉnh Bình Dương

 • 18/11/2022
 • Chiều ngày 17/11 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã có mặt tải buổi làm việc với Cục Hải quan Bình Dương về kế hoạch cải cách, định hướng phát triển và hiện đại hóa hải quan đến năm 2025.

  Dự thảo kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến quy trình đến năm 2025 của Cục Hải quan Bình Dương mục tiêu tổng quát là xây dựng Cục Hải quan đến năm 2025 hiện đại hóa Hải quan số theo định hướng của ngành hải quan, tạo nền tảng xây dựng Hải quan thông minh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hải quan gắn với tự động hóa thực hiện các thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và cải cách hoạt động và kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, thủ tục hải quan xuyên biên giới… đóng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia.

   

  Bên canh đó không ngừng xanh dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của Hải quan Bình Dương đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu về kiến thức, liêm chính được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc và trang bị hiện đại đảm bảo thực thi có hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hải quan…

  Để cụ thể hóa mục tiêu chung, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa ra 6 mục tiêu cụ thể, và cũng như đặt ra nhiều mục tiêu đến năm 2025 phạt đạt được xoay quanh các nội dung. Điều đáng chú ý là mục tiêu liên quan đến việc triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành ngành Hải quan; xây dựng Cục Hải quan Bình Dương thành đơn vị đi đầu trong công cuộc cải cách về chuyển đổi số so với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như các tỉnh khác.

  Để Góp ý vào dự thảo của Cục Hải quan Bình Dương, Phó Trưởng ban thường trực ban cải cách hiện đại hóa hải quan các Ông Lương Khánh Thiết: vụ trưởng vụ pháp chế Kim Long Biên: Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bùi Ngọc Lợi: Phó cục trưởng cục CNTT và thống kê hải quan Phạm Duyên Phương: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 1, cục giám sát và quản lý Đỗ Huy Thọ cơ bản đều đồng tình với nội dung do Cục xây dựng và phổ biến

  Đặc biệt hơn, theo đại diện các vụ, cục bản dự thảo kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa cục đến năm 2025 của Cục Hải quan Bình Dương với các chỉ tiêu được xây dựng liên quan trực tiếp đến hàng gia công, sản xuất xuất khẩu phù hợp và có ý nghĩa thực tiễn cao khi đặc trưng tải Bình Dương với lượng doanh nghiệp thuộc loại hình này chiếm tỷ lệ lớn. Cục Hải quan Bình Dương cũng là đơn vị có chỉ tiêu rõ ràng về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực với 100% thực hiện yêu cầu đề ra…

  Tuy nhiên các đơn vị cũng cần rà soát nội dung một số mục tiêu, chỉ tiêu sao cho  có sự gắn kết lẫn nhau, cũng như thể hiện được những thế mạnh của Cục Hải Quan Bình Dương

  Tiếp thu góp ý của đại diện các vụ, cục, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trần Hiệu cho biết, đây là các ý kiến tâm huyết, phù hợp với thực tế của đơn vị và Hải quan Bình Dương sẽ tiếp thu đầy đủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo.

  Phát biểu trong buổi làm việc phó tổng cục trưởng tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, Cục Hải Quan Bình Dương là một trong những địa phương thực hiện tốt việc cải cách hiện đại hóa với các chương trình. Theo đó, đề nghị Cục Hải Quan Bình Dương trong bản dự thảo kế hoạch cần xác định sứ mệnh là một trong những đơn vị top đầu trong cải cách hiện đại hóa, Ngoài ra Hải Quan Bình Dương cần tận dụng lợi thế về môi trường thuận lợi so với các cục Hải quan khác.

  Nguồn: Haiquanonline.com.vn

   Bài viết liên quan

  Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.