Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương
Dịch vụ Logistics
Dịch vụ Logistics

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG chuyên cung cấp cho khách hàng giải pháp vận tải và logistics tổng hợp, sáng tạo với đầy đủ trách nhiệm từ việc sắp xếp vận chuyển an toàn cho từng kiện hàng đến dịch vụ hậu cần khác như đóng gói, lưu kho bãi, phân phối

Công ty thiết kế dịch vụ theo đúng yêu cầu của từng khách hàng, phù hợp với sản phẩm đặc thù của mỗi khách hàng. Song song với đó, để đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng như đã cam kết với khách hàng, Công ty thiết lập quy trình làm việc (Standard Operating Procedure – SOP) với mỗi khách hàng, cụ thể hóa từng bước công việc và thời gian hai bên cần thực hiện.

Mô tả chi tiết

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận, kiểm đếm các thành phẩm của các nhà sản xuất lớn, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG còn kết nối, mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất này trong việc cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan và vận chuyển nguyên liệu đầu vào cho họ. Công ty sở hữu đội ngũ xe tải nhỏ hung mạnh với tải trọng từ 0,5 tấn, 1,25 tấn, 2,3 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 10 tấn và đến 15 tấn được phép hoạt động trên tất cả các tuyến phố tại bất cứ thời điểm nào trong ngày (kể cả giờ cao điểm) đảm bảo thực hiện tốt các hợp đồng phân phối toàn quốc.

Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.