Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

Hải quan Bắc Ninh: Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả cải cách

 • 16/03/2023
 •  Đảm bảo tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ tiếp cận; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn… là những nội dung được Cục Hải quan Bắc Ninh đặt ra hướng đến phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân.

   

   

  Doanh nghiệp ghi nhận

  Năm 2022, Cục Hải quan Bắc Ninh đạt những con số ấn tượng về các chỉ số tờ khai, kim ngạch và thu ngân sách. Trong đó, tổng kim ngạch XNK trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Bắc Ninh (gồm Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên) đạt con số 176,6 tỷ USD (bằng 108% so với năm 2021) và đưa đơn vị này trở thành đơn vị Hải quan có kim ngạch XNK đứng đầu cả nước. Số thu ngân sách đạt 12.472 tỷ đồng (vượt 16% chỉ tiêu giao).

  Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2023, qua thống kê từ Hải quan Bắc Ninh cho thấy các chỉ tiêu hoạt động có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tính đến 15/3/2023, kim ngạch XNK qua các địa bàn do đơn vị quản lý đạt 31,11 tỷ USD, bằng 83% cùng kỳ năm 2022; tổng số tờ khai đạt 188.368 tờ khai, bằng 88% cùng kỳ năm 2022. Kết quả thu ngân sách đạt 2.111,18 tỷ đồng, chỉ bằng 73% so với cùng kỳ 2022, và chỉ đạt 16% so với chỉ tiêu được giao.

  Trước thực tế này, với mục tiêu nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn vướng mắc lớn và các kiến nghị, đề xuất về chính sách quản lý nhà nước về hải quan, trong tháng 2 và đầu tháng 3/2023, Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai kế hoạch làm việc cụ thể với các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên thuộc các ngành hàng xuất khẩu như dệt may, điện tử…

  Tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Samsung, Tập đoàn Foxconn…, các doanh nghiệp đều ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Hải quan Bắc Ninh trong việc nắm bắt thông tin, chia sẻ những khó khăn và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động XNK của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác cải cách, hiện đại hoá của ngành Hải quan đã hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí. Đặc biệt là nhờ ứng dụng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại như hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến... đã giảm thiểu thời gian, hồ sơ và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, gián tiếp giúp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hoá của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

  Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

  Mới đây, Cục Hải quan Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023. Trong Kế hoạch này, Hải quan Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện tử công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng và phát triển Hải quan điện tử, Hải quan số, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

  Bên cạnh đó, xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả. Mặt khác, tiếp tục tham gia ý kiến để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả nhân, tổ chức và toàn xã hội…

  Trao đổi với phóng viên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Dương Minh Đức cho biết, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 bám sát Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan và tình hình đặc thù hoạt động quản lý của đơn vị. Trong đó, đơn vị đề ra các nhóm nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ… Đồng thời, đơn vị cũng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cải cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đề ra trong năm 2023.

  Đơn cử như nhóm nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Hải quan Bắc Ninh tiếp tục rà soát, đề xuất với các cấp, các ngành có thẩm quyền để cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình, thủ tục hành chính rườm rà, quy định rõ trách nhiệm, minh bạch trong thực hiện nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, kể cả “tham nhũng vặt” trong tổ chức thực hiện; đảm bảo tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Đồng thời, tiếp tục triển khai hoạt động Bộ phận một cửa đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan.

  “Với chỉ tiêu về tỷ lệ tờ khai phân luồng Đỏ, năm 2023, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu toàn Ngành dưới 2,5%. Và Cục Hải quan Bắc Ninh đang thấp hơn chỉ tiêu toàn Ngành dưới 2%, ông Dương Minh Đức chia sẻ thêm.

   Bài viết liên quan

  Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.