Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

Hải quan TPHCM xử lý hơn 280 tỷ đồng nợ thuế

 • 16/03/2023
 •  

  Theo Cục Hải quan TPHCM, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến thời điểm ngày 28/2/2023 trên 2.207 tỷ đồng, giảm trên 200 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, tương đương giảm 8,39%.

  Nguyên nhân giảm nợ do Cục Hải quan TPHCM đã hoàn thành xác định lại trị giá tính thuế đối với doanh nghiệp nợ thuế sau kiểm tra thông quan đối với mặt hàng ô tô và ban hành Quyết định điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.

  Để xứ lý hiệu quả số nợ thuế, trong năm 2023, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát phân loại nợ chính xác, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để các chi cục thực hiện các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế.

  Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM chú trọng công tác rà soát, xóa nợ thuế đối với những khoản nợ không còn khả năng thu theo quy định. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 28/2/2023, Cục Hải quan TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM ban hành 22 quyết định xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi. Số nợ được xóa trên 6,3 tỷ đồng.

  Trong thời gian gần đây, Cục Hải quan TPHCM cũng đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế XNK đối với những doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ. Mới đây, ngày 10/3/2023, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài (địa chỉ: 23 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM, mã số thuế: 0302867536) để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo Thông báo số 313/TB-ĐT ngày 14/2/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu Tư về tiền thuế, tiền chậm nộp còn thiếu.

  Lý do bị cưỡng chế, doanh nghiệp này không chấp hành Biên bản làm việc số 240/QLT/BB-HC11 ngày 10/10/2012 của cơ quan Hải quan làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài về khoản nợ thuế; Thông báo số 313/TB-ĐT ngày 14/2/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu Tư về tiền thuế, tiền chậm nộp còn thiếu, với số tiền bị cưỡng chế: trên 12,1 tỷ đồng.

  Ngoài biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan XNK hàng hóa, các chị cục cũng áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế khác, như: Trích tiền từ tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế...

  Đội Trưởng Đội quản lý thuế Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 Lý Seng Nguôn cho biết, tính từ tháng 8/2022 đến nay, đơn vị đã áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trên 180 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, biện pháp áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khá hiệu quả, nhiều trường hợp đã nộp ngân sách Nhà nước sau khi có thông báo tạm hoãn xuất cảnh, với số thuế thu được hơn 6 tỷ đồng.

  Để tăng cường công tác xử lý nợ thuế, phòng Thuế xuất nhập khẩu phấn đấu phối hợp với các chi cục tập trung rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2023 theo 4 nhóm: Nhóm nợ khó thu, nhóm nợ được khoanh, nhóm nợ chờ xử lý và nhóm nợ có khả năng thu; đồng thời áp dụng các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ.

  Tăng cường đốc thu và xử lý nợ thuế đối với các tờ khai phát sinh trong năm 2022 và các năm trước đó. Đưa ra các biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; không để nợ tại thời điểm 31/12/2023 cao hơn thời điểm 31/12/2022.

  Cục Hải quan TPHCM đã ban hành Kế hoạch 464/KH-HQTPHCM ngày 27/2/2023 về việc tăng cường công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14, chỉ đạo các đơn vị rà soát các khoản nợ khó thu và xem xét nhanh chóng thực hiện xử lý nợ theo đúng quy định.

  Các khoản nợ mới sẽ phát sinh trong năm 2023, Cục Hải quan TPHCM phân công công chức Phòng Thuế xuất nhập khẩu theo dõi các khoản nợ mới phát sinh, đặc biệt các khoản nợ lớn. Phối hợp với chi cục làm rõ nguyên nhân nợ, đánh giá rủi ro và đôn đốc các Chi cục thực hiện quản lý nợ thuế theo đúng quy định tại quyết định 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan

   Bài viết liên quan

  Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.