Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

Mô Hình Tổ Chức

  • 22/04/2021
  •  

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

     

    Đứng đầu Công ty là Tổng Giám đốc, trực tiếp quản lý Tài chính Kế toán. Bên dưới là 2 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các phòng ban, chuyên ngành của công ty.

    Copyright © 2021 Pacific Container Lines | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam